top of page

Jeugdvakantie, wie/wat/hoe?

Als u eind vorig jaar een schoolverlater in dienst nam, zullen er beperkte verlofrechten voor dit jaar zijn opgebouwd. De recent afgestudeerde werknemer zal wel recht hebben op jeugdvakantie als de jongere

  • het diploma behaalde in 2020

  • op 31.12.2020 nog geen 25 jaar oud was

  • in 2020 ten minste 1 maand tewerkgesteld was als werknemer met 1/meer reguliere arbeidsovereenkomsten (studentencontracten komen niet in aanmerking)

Een jongere die reeds in 2020 of de jaren ervoor recht had op jeugdvakantie, daarna terug voltijds ging studeren en na afloop nog steeds aan de voorwaarden voor jeugdvakantie voldoet, zal geen recht op jeugdvakantie kunnen doen gelden.

Aantal dagen jeugdvakantie

De jongere werknemer bouwde voor 2021 (vakantiejaar) ook wettelijke verlofdagen op. Het aantal is afhankelijk van de periode waarin hij in 2020 (vakantiedienstjaar) heeft gewerkt. De jeugdvakantie kan telkens pas worden opgenomen, nadat het wettelijk verlof opgenomen is. Voor de dagen van jeugdvakantie zal de jongere geen recht hebben op loon vanwege de werkgever, maar zal een uitkering kunnen worden aangevraagd bij de RVA. Als er in een 5-dagen zal de werknemer recht hebben op een totaal van 20 verlofdagen (pro rata voor deeltijdse werknemers). Stel dat de werknemer 6 wettelijke verlofdagen opbouwde voor 2021, zal er een recht zijn op 14 dagen jeugdvakantie.


Uitkering

De uitkering die je jongere werknemer ontvangt, zal 65% van het brutoloon bedragen (max € 2.369,64) dat de jongere verdient tijdens de eerste maand waarin de jeugdvakantie opgenomen wordt. Die vergoeding berekend men in een zesdagenweek. Een jongere die voltijds werkt aan het begrensde brutomaandloon en 2 weken jeugdvakantie neemt, zal 12 × € 59,24 bruto ontvangen. Hierop is 10,09% bedrijfsvoorheffing af te dragen (onmiddellijke inhouding).Verplicht? In tegenstelling tot het wettelijk verlof, is jeugdvakantie een recht en geen plicht. De werknemer kan er dus voor kiezen de jeugdvakantie niet op te nemen.

Praktisch

Indien een van u werknemers te kennen heeft gegeven jeugdvakantie te wensen opnemen, geeft u dit aan ons door in de desbetreffende maand. Dan zorgen wij ervoor dat de dagen van jeugdvakantie elektronisch worden doorgegeven aan de betrokken instantie via e-ASR. De jongere zelf, ten vroegste na de maand waarin hij de jeugdvakantie opnam en uiterlijk in februari van het daaropvolgende jaar, een aanvraag tot uitkering indienen bij de uitbetalingsinstelling (Hulpkas of vakbond). De jongere kan hier het formulier C103-jeugdvakantie-werknemer downloaden en invullen.

コメント


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page